Dowód osobisty w nowej e-odsłonie

Resorty cyfryzacji, zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji zawarły porozumienie, w którym zobowiązują się  do końca lipca br. opracować dokładny harmonogram wprowadzenia elektronicznego dowodu osobistego.
Ponadto resorty mają uzgodnić, co będzie znajdowało się w takim e-dowodzie.
Nowe dowody elektroniczne mają stanowić swego rodzaju elektroniczną kartę zdrowia pacjentów.
Projekt ma zostać ukończony do 2019 roku i ma pochłonąć z budżetu około 1,5 miliarda złotych.

 

Print Friendly, PDF & Email