Długoterminowe rządowe papiery dłużne

Papiery rządowe, które zapewniały przez dekady najlepsze stopy zwrotu, teraz stały się największym zagrożeniem portfeli inwestycyjnych

Tak twierdzi znany amerykański inwestor, miliarder Wilbur H. Ross, który swoim głosem dołączył do innych ekspertów, których niepokoją papiery skarbowe z drugiego końca krzywej rentowności.

Ross ostrzegł, że inflacja, która ciągle rośnie zmiażdży wyceny rządowych papierów dłużnych. Długotrwały wzrost rządowego długu został wzmocniony przez akomodacyjną politykę Rezerwy Federalnej, która utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera od czasu wybuchu kryzysu finansowego. Takie działanie powoduje również, że rentowność papierów rządowych jest niska, czyli wyceny wysokie.

Print Friendly, PDF & Email