Decydujący głos w rękach Włoch

Premier Włoch Mario Monti i prezydent USA mają wspólnie przedyskutować „kompleksowe działania włoskiego rządu skierowane na odzyskanie zaufania rynków i pobudzenie ożywienia gospodarczego poprzez reformy strukturalne oraz perspektywę bardziej skutecznego przeciwdziałania kryzysowi zadłużenia w strefie euro”.
Obecnie decyzje podjęte przez Montiego mają istotne znaczenie dla losow UE.
Jeżeli trzecia pod względem wielkości gospodarka strefy euro nie będzie w stanie wypracować wiarygodnego planu gospodarczego, obecna unia walutowa jako projekt ogólnoeuropejski nie ma przed sobą przyszłości.
(źródło: Financial Times)

Print Friendly, PDF & Email