Czy zarabiamy tylko na zmianach kursów akcji?

Niektóre spółki dzielą się zyskiem z akcjonariuszami, a nazywa się to wypłatą dywidendy. Walne zgromadzenie akcjonariuszy decyduje jaką część zysku przeznaczyć na dywidendę, następnie jest to dzielone przez liczbę akcji i wypłacane akcjonariuszom. Polityka dywidendowa firmy zawarta jest w prospekcie emisyjnym, choć jej realizacja zależy oczywiście od wyników spółki.

Źródło: rynekzlota24.pl

Print Friendly, PDF & Email