CSR w świecie polskich finansów

Zdecydowana większość banków działających w Polsce angażuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility – CSR)

CSR kojarzy się głównie z działalnością charytatywną i ochroną środowiska. W przypadku banków, kluczowym zadaniem powinno być działanie na rzecz bezpieczeństwa produktu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest podstawą, na której bank kreuje swoje relacje z otoczeniem, uwzględniając potrzeby wszystkich związanych z bankiem: klientów, inwestorów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności lokalne.

Banki angażują się również w działalność edukacyjną i informacyjną. Przykładem takiego działania jest wieloletni program Banku Citi Handlowego „Moje Finanse”, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do podejmowania racjonalnych i korzystnych dla siebie decyzji finansowych.

Print Friendly, PDF & Email