BIK

W Biurze Informacji Kredytowej banki weryfikują naszą dotychczasową historię kredytową i naszą wiarygodność przed udzieleniem nam kolejnej pożyczki. Natomiast nasi kredytodawcy cyklicznie dostarczają dane o naszym zadłużeniu.

 

Informacje przekazywane do BIK:

  • dane osobowe klientów,
  • data powstania zadłużenia,
  • rodzaj kredytu,
  • okres na jaki kredyt został udzielony,
  • waluta kredytu,
  • terminowość spłat,
  • a także informacje o zadłużeniu, podjętej przez bank windykacji czy egzekucji należności
  • zamknięciu rachunku i powodach tego zamknięcia.

 

Na podstawie tych danych obejmujących: ilość zaciągniętych zobowiązań, ilość zapytań kredytowych, ilość opóźnień w spłatach i ich długość, ustalany jest tzw. scoring klienta – punktowa ocena jego wiarygodności kredytowej

 

Print Friendly, PDF & Email