Bankowo-hipoteczna wartość – co to takiego?

Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości to określenie, które często pojawia się w umowie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Klienci banków często nie wiedzą, co dokładnie rozumieć pod tym pojęciem.
Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości to wartość danej nieruchomości, określana przez instytucję finansową, jaką jest bank. Dokonuje on tego zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Zazwyczaj wartość ta nie jest wyższa, niż wartość rynkowa nieruchomości.

Print Friendly, PDF & Email