Bank Pocztowy jednak nie zadebiutuje na giełdzie

Do KNF został złożony oficjalny wniosek Banku Pocztowego o zawieszenie przygotowań do IPO. Jako powód prezes Banku Pocztowego, Tomasz Bogus, podał brak stabilności na rynku kapitałowym.

 

BP nie wycofuje z planowanego wejścia na giełdę, jedynie zawiesza decyzję i dalej będzie monitorował sytuację makroekonomiczną w kraju.

Print Friendly, PDF & Email