Badanie: Rynek pokryć dachowych w Polsce w 2015 r. wzrośnie o 5%

Po spadkowym 2013, w roku 2014 wartość rynku pokryć dachowych w Polsce utrzyma się na poziomie ok. 1,7 mld zł. W latach 2015-2016 spodziewane jest natomiast rynkowe przyspieszenie. W rezultacie, w 2016 roku wielkość rynku powinna przekroczyć poziom 60 mln mkw., z czego ponad połowę rynku reprezentować nadal będą prace modernizacyjne.

Według raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Rynek pokryć dachowych w Polsce 2014 – Prognozy rozwoju na lata 2014-2020”, w segmencie dachów płaskich rok 2014 powinien zamknąć się ok. 5% wzrostem, na co kluczowy wpływ będzie miała stosunkowo dobra kondycja budownictwa niemieszkaniowego, a w jego ramach zwłaszcza budownictwa przemysłowego. Przedłużenie okresu funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych sprawiło, że w 2014 roku wielu inwestorów podjęło decyzję o budowie nowych zakładów lub rozbudowie istniejących. W rezultacie, okres rozkwitu dla segmentu dachów płaskich potrwać może nawet do 2016 roku.

Także w segmencie dachów spadzistych w latach 2015-2016 analitycy PMR oczekują przyspieszenia. Jest to wynik zarówno obecnej poprawy koniunktury wśród inwestorów indywidualnych, jak i oczekiwanego przyspieszenia inwestycyjnego spowodowanego brakiem konieczności zdobywania pozwoleń budowlanych dla osób fizycznych.

W perspektywie długoterminowej, możliwa jest stabilizacja rynku pokryć dachowych na poziomie nieco powyżej 60 mln mkw. Na brak dalszego ożywienia wpłynąć mogą postępujące obostrzenia na rynku kredytów hipotecznych oraz spowolnienie po boomie inwestycyjnym w strefach ekonomicznych. W drugiej strony, prognozy te mogą okazać się bardziej optymistyczne, jeżeli rzeczywiście wprowadzone zostaną ułatwienia w inwestowaniu w domy jednorodzinne. Trudno jednak obecnie przewidzieć, jak brak pozwoleń budowlanych wpłynie długoterminowo na zachowania inwestycyjne osób fizycznych.

W ujęciu wartościowym, największym segmentem rynku pokryć dachowych pozostają pokrycia metalowe, głównie dzięki ich szerokiemu zastosowaniu zarówno na dachach spadzistych jak i płaskich. Odpowiadają one aż za jedną trzecią rynku. Drugim największym segmentem materiałowym są pokrycia ceramiczne (28%), które są najczęściej stosowanym materiałem na dachach spadzistych. Trzecim segmentem rynku są pokrycia bitumiczne (22%), które stosowane są przede wszystkim na dachach płaskich.

Analiza głównych producentów pokazuje, że każdy z segmentów rynku pokryć dachowych w Polsce zdominowany jest przez kilku największych graczy. Najbardziej rozdrobnionym segmentem pokryć dachowych są pokrycia metalowe, gdzie ponad 40% instalowanych marek pochodzi spoza pierwszej trójki. W przypadku pokryć bitumicznych jest to 37%, a dla materiałów ceramicznych – 21%. Tylko 6% pokryć cementowych stanowią materiały spoza czołowej trójki.

Badanie na próbie 300 przedsiębiorstw o profilu dekarskim wskazuje, że najwyższymi poziomami sprzedaży w swoich segmentach materiałowych mogą poszczycić się firmy: Roeben (pokrycia ceramiczne), Pruszyński (metalowe), Icopal (bitumiczne), Braas (cementowe) oraz Fakro (okna i świetliki dachowe). Pojawienie się w tym zestawieniu aż dwóch firm będących własnością polskich inwestorów świadczy o wciąż mocnej pozycji krajowych producentów na rynku pokryć dachowych.

 

 

Print Friendly, PDF & Email