Australia ponownie najszczęśliwszym krajem uprzemysłowionym

Australia po raz trzeci z rzędu przoduje w sporządzanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) indeksie tych krajów uprzemysłowionych, w których żyje się i pracuje najlepiej.

Indeks OECD – Better Life Index – bierze pod uwagę takie kryteria jak zatrudnienie, dochody, stan środowiska naturalnego, bezpieczeństwo, służba zdrowia, czy generalnie zadowolenie z życia. Analizowana jest sytuacja w 34 krajach uprzemysłowionych. OECD nie wskazuje wprawdzie absolutnego zwycięzcy, ale skumulowany wynik Australii w każdej z 11 kategorii stanowiących podstawę indeksu (jeśli traktować je równorzędnie) wysuwa ją na czoło, po Szwecji i Kanadzie.

Polska w większości kategorii indeksu plasuje się znacznie poniżej średniej. Dotyczy to głównie sytuacji mieszkaniowej (3,1), dochodów (1), zatrudnienia (5,2) i zadowolenia z życia (3,8). Dobre wyniki nasz kraj uzyskuje natomiast w takich kategoriach jak edukacja (7,8), bezpieczeństwo (9,6), a także proporcje między pracą a czasem wolnym (7) – w tych kategoriach wyprzedzamy Australię.

Print Friendly, PDF & Email