Zyski oraz straty na bankructwie Grecji

Jeśli Grecja opuści unijną walutę będzie to precedens. Konsekwencja tego będzie rozpad strefy euro.  Analitycy już się obawiają co będzie dalej. Czy kolejne kraje ogłoszą niewypłacalność? Jaki wpływ wyjścia Grecji ze stery euro będzie miał na Polaków? Na pewno destabilizacja rynków finansowych. Gwałtowny wzrost cen dóbr importowanych w tym paliwa.  Dla wszystkich odpoczywających  nad  Morzem Egejskim – tańsze wakacje. Nowa grecka waluta zapewne mocno straciłaby na wartości względem euro i także wobec złotego. Na pewien czas Grecja stałaby się dla Polaków być może nawet tak tania jak tuż po zeszłorocznej arabskiej rewolucji Tunezja. Patrząc długoterminowo: Grecy uwolnią się od długów, obniżą koszty pracy i odzyskają konkurencyjność. Kraj w pierwszym okresie zbiednieje, ale znów zacznie się rozwijać, a bezrobocie spadnie. Istnieje możliwość, że z  biegiem czasu również inne nadmiernie zadłużone i niekonkurencyjne kraje mogą rozważyć greckie rozwiązanie. Dotyczy to przede wszystkim Portugalii, Irlandii, Hiszpanii i Włoch.

 

Źródło: Bankier

Print Friendly, PDF & Email