Zestawienie Najlepszych ofert kredytów hipotecznych – wrzesień 2011

We wrześniu 2011 tradycyjnie odnotowaliśmy poruszenie na rynku kredytów hipotecznych. Jest to zatem znakomity moment na finalizację decyzji o własnym „M” i wybranie, najbardziej odpowiedniej do stanu portfela, oferty kredytu mieszkaniowego, zwłaszcza że obserwujemy znaczne obniżki bankowych marż.

Najbardziej popularną walutą, w której zaciągane są kredyty hipoteczne w ostatnich miesiącach jest polski złoty. Banki całkowicie wycofały się z udzielania kredytów we frankach szwajcarskich. Pożyczenie pieniędzy w tej walucie oferuje już tylko bank Nordea. Aby jednak otrzymać taki kredyt, należy wykazać dochód większy niż 5000 zł netto, a w przypadku singli – 3500 zł netto.
Zaostrzenie przepisów w programie „Rodzina na swoim”
31 sierpnia 2011 zmieniły się przepisy w programie „Rodzina na swoim”. Na dopłaty do kredytu hipotecznego mogą liczyć już tylko osoby do 35 roku życia, z wyjątkiem tych, którzy samotnie wychowują dzieci – w ich przypadku limit wieku nie obowiązuje. Do programu włączeni zostali także single, jednak maksymalna powierzchnia nieruchomości na jaką mogą zaciągnąć kredyt wynosi 50 m2, a maksymalna powierzchnia do jakiej przyznana zostanie im dopłata to 30 m2. Zmniejszono też drastycznie limity cenowe metra kwadratowego mieszkań, które będzie można nabyć – na rynku wtórnym o około 42%, na pierwotnym – o 28%.
Na co należy zwracać uwagę decydując się na kredyt hipoteczny
Podstawowym kryterium, jakim należy się kierować przy wyborze
kredytu hipotecznego, jest z pewnością jego oprocentowanie. Na oprocentowanie składają się dwa czynniki: marża banku – element stały i rynkowa stopa procentowa – element zmienny.
Niektóre banki, przedstawiając swoją ofertę kredytową, opierają się o stawki WIBOR sprzed kilku miesięcy, bardzo często nie uwzględniając podwyżek stóp procentowych. Po aktualizacji danych może się więc okazać, że kredyt, który przed chwilą był najkorzystniejszy, staje się najdroższy. W tym przypadku decyduje wysokość marży jaką pobierze bank.
Zdolność kredytowa
Według najnowszych danych GUS, przeciętna pensja w Polsce wynosi obecnie  3 612 zł brutto, czyli
2 516,29 zł netto. Osoba z takim wynagrodzeniem miesięcznym, zakładając, że nie ma żadnych innych zobowiązań, może ubiegać się o kredyt na kwotę 247 523 zł.
Drobne kredyty oraz limity przyznane na kartach kredytowych mogą obniżyć zdolność kredytową nawet o kilkadziesiąt tysięcy.
Ranking najlepszych ofert kredytowych
Invigo przygotowało zestawienie najbardziej korzystnych ofert kredytów hipotecznych dla przykładowej osoby w wieku 30 lat, która zamierza wziąć kredyt w wysokości 200 tys. zł, na mieszkanie warte ok. 250 tys. zł, o powierzchni 30 m2. Kredyt miałby być spłacany przez 30 lat. Jest to najczęściej wybierany okres zadłużenia przez klientów Invigo.

Najkorzystniejsze oferty w PLN
Najciekawszą ofertą wg rankingu jest w obecnej chwili propozycja BNP Paribas. Kwota miesięcznej raty kredytu w oparciu o oprocentowanie 5,51 wyniesie 1131 zł, prowizja banku 1,95 zł przy promocyjnej marży 0,79%.
Warto jednak zwrócić uwagę na wymogi, jakie należy spełnić, aby uzyskać kredyt. Koniecznością jest założenie konta w powyższym banku przy zadeklarowanych wpływach miesięcznych niemniejszych niż 1% udzielonego kredytu i dokonywanie trzech bezgotówkowych transakcji w miesiącu. Przedstawione warunki obowiązują jednak tylko przez pierwsze trzy lata kredytowania. Po tym czasie marża powiększy się prawie dwukrotnie do 1,29 %.
Na drugim miejscu rankingu znalazł się Bank Ochrony Środowiska. Oferta tego banku przewiduje niższą marżę niż w BNP Paribas, bo tylko 0,75 % przy prowizji 0,5 %. Wymagania, jakie jednak należy spełnić, aby kredyt otrzymać sprawiają, że wiele osób nie będzie mogło ich zrealizować.
Konieczne jest otworzenie konta w banku i zadeklarowanie wpływów min. 3000 tys. zł miesięcznie, a następnie wykupienie ubezpieczenia konta, kredytu lub na wypadek utraty pracy oraz złożenie wniosku o kartę kredytową. Promocyjna marża dotyczy tylko kredytów powyżej 150 tys. zł i trzeba liczyć się z tym, że wzrośnie po pierwszym roku o 1%, a w następnym latach do 1,3%.
Na  trzecim miejscu wrześniowego rankingu uplasowała się oferta Banku Nordea. Na tak wysoką pozycję w zestawieniu wpłynęła bardzo korzystna marża, jaką będzie musiał zapłacić klient, aby uzyskać kredyt  w tym banku. Klient będzie oczywiście musiał zdecydować się na otwarcie konta i zadeklarować regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę. Ponadto powinien nabyć kartę debetową i wykupić ubezpieczenie nieruchomości na cały okres trwania kredytu. Minusem z pewnością jest w tym przypadku wysoka w porównaniu z innymi bankami prowizja, wynosząca 2,5%, i praktycznie najwyższe koszty około kredytowe w wysokości 5131 zł. Następne miejsca w rankingu przedstawia tabela 1.

BANK RATA RÓWNA OPROCENTOWANIE MARŻA % PROWIZJA % UBEZPIECZE-
NIE NIERUCHO-
MOŚCI rocznie
UBEZPIE-
CZENIE NA ŻYCIE
miesięcznie
KOSZTY URUCHOMIENIA KREDYTU
BNP Paribas Bank 1132 5.51 0.79 1.95 198 0 3963
Bank Ochrony Środowiska 1148 5.6 0.75 0.5 375 0 1129
Nordea 1176 5.82 1.1 2.5 188 0 5131
Lukas Bank 1189 5.92 1.2 2.0 252 60 4200
ING 1193 5.95 1.1 2.9 200 60 5987
Bank Pocztowy 1195 5.97 1.25 0.0 200 138 5159
Pekao S.A. 1197 5.98 1.39 0.0 250 0 131
Eurobank 1198 5.99 2.0 213 50 4740
Deutsche Bank 1202 6.02 1.3 0.0 60 218
Multibank 1213 6.11 1.4 0.0 192 83 285

Źródło: Invigo internetowy pośrednik hipoteczny

Najkorzystniejsze oferty PLN z dopłatą
W obecnej chwili kredyt z dopłatą ze Skarbu Państwa oferuje ponad dwadzieścia banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i mają w swojej ofercie kredyt „Rodzina na swoim”.
Ze względu na zmiany, które weszły od 31 sierpnia br. w programie RnS, Invigo musiało zmienić założenia powyższego rankingu, tak, aby spełniały one obowiązujące w programie normy.
Kredyt w tym przypadku obejmuje tylko tańsze nieruchomości, powierzchnia poszukiwanego mieszkania została więc powiększona z 30 mkw. do 40 mkw., aby cena 1 mkw. nie przekroczyła określonych przez program stawek.
Według rankingu ponownie na najwyższym miejscu ląduje Bank BNP Paribas. Aby otrzymać oferowany kredyt klient jest zobowiązany otworzyć konto w tym banku, zadeklarować miesięczne wpływy nie mniejsze niż 1 % przyznanego kredytu i dokonywać 3 transakcje bezgotówkowe w skali miesiąca.
Marża w wysokości 0,79 % obowiązuje tylko w ciągu trzech
pierwszych lat trwania kredytu, po tym czasie wyniesie 1,29 %. Bank naliczy także sobie prowizję w wysokości 1,95 %.
Drugą, według zestawienia, najkorzystniejszą ofertę kredytową oferuje bank PKO BP przy oprocentowaniu 5,84. Warunkiem otrzymania kredytu jest standardowo otwarcie konta oraz zdecydowanie się na kartę kredytową.
Na miejscu trzecim znalazł się bank Pekao S.A. ze stawką oprocentowania 5,88, promocyjną marżą 1,29 % i prowizją 0 %. Klient w zamian za to musi otworzyć konto, zakupić kartę kredytową i debetową lub ubezpieczyć nieruchomość, oraz zobowiązać się do regularnych wpływów na konto z tytułu wynagrodzenia.
Banki z czołówki rankingu jako jedyne nie wymagają od klienta ubezpieczenia na życie. (Tabela 2.)

BANK RATA RÓWNA OPROCENTOWANIE MARŻA % PROWIZJA % UBEZPIECZE-
NIE NIERUCHO-
MOŚCI rocznie
UBEZPIE-
CZENIE NA ŻYCIE
miesięcznie
KOSZTY URUCHOMIENIA KREDYTU
BNP Paribas Bank 602 5.51 0.79 1.95 198 0 3963
PKO BP 644 5.84 1.67 2.0 200 0 4225
Pekao S.A. 649 5.88 1.29 0.0 250 0 131
Bank Pocztowy 660 5.97 1.25 0.0 200 138 5159
Eurobank 663 5.99 1.3 2.0 213 50 4740
Multibank 678 6.11 1.4 0.0 192 0 202
mBank 678 6.11 1.4 0.0 204 83 2132
Millennium 678 6.11 1.39 0.0 228 40 207
Kredyt Bank 680 6.12 1.4 0.0 200 58 190
Lukas Bank 693 6.22 1.5 0.0 252 60 200

Źródło: Invigo internetowy pośrednik hipoteczny

 

Najkorzystniejsze oferty w Euro
Osoby zainteresowane kredytem hipotecznym w Euro powinny rozważyć przede wszystkim ofertę Banku Ochrony Środowiska.
Według przyjętych założeń rata kredytu wyniesie tylko 802 zł. Promocyjna marża przewidziana w pierwszym roku kredytowania obejmie klientów, którzy otworzą konto w BOŚ, z zadeklarowanym wpływem na konto w wysokości min. 2500 zł, zdecydują się na grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz wykupią proponowane przez bank ubezpieczenie nieruchomości.
Drugi w zestawieniu korzystny kredyt w Euro oferuje Lukas Bank, proponując marżę w wysokości 1,6 %. Osoby, które zdecydują się na tę opcję, zobowiązane są założyć konto, oświadczyć, że będą uzyskiwać regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia, zgodzą się na automatyczne pobieranie raty z konta i wykupią ubezpieczenie na życie.
Na trzecim miejscu w rankingu znalazła się propozycja kredytu hipotecznego banku DNB Nord. Rata miesięczna w tym przypadku wyniesie 903 zł. Należy zwrócić uwagę na to, że w pierwszym roku kredytowania można całkowicie uniknąć płacenia marży dla banku, jeżeli zadeklarowany wpływ na konto wyniesie min. 5000 zł , nabyta zostanie karta kredytowa oraz jeden z dwóch pakietów ubezpieczenia: na życie i ubezpieczenie nieruchomości lub na życie, od utraty pracy, a także ubezpieczenie nieruchomości.

 

BANK RATA RÓWNA OPROCENTOWANIE MARŻA % PROWIZJA % UBEZPIECZE-
NIE NIERUCHO-
MOŚCI rocznie
UBEZPIE-
CZENIE NA ŻYCIE
miesięcznie
KOSZTY URUCHOMIENIA KREDYTU
Bank Ochrony Środowiska 802 2.2 0.5 0.5 1125 0 1106
Lukas Bank 901 3.1 1.6 2.0 252 60 5575
DNB Nord 903 2.9 1.4 0.0 480 150 3734
Deutsche Bank 951 3.4 1.9 0.0 60 198
Kredyt Bank 955 3.5 2.0 0.0 200 58 173
Multibank 965 3.68 2.2 0.0 192 83 1386
BZ WBK 965 3.65 2.15 2.0 200 0 4116
mBank 972 3.74 2.2 0.0 204 83 3242
Polbank 973 3.4 1.9 0.0 252 75 1074
Nordea 982 3.7 2.2 2.5 188 0 5116

Źródło: Invigo internetowy pośrednik hipoteczny
Poniżej przedstawieni zostali liderzy poszczególnych kategorii. Warto zwrócić uwagę na to, że niska rata nie zawsze gwarantuje korzystne warunki kredytu. Należy bardzo skrupulatnie przeanalizować poszczególne parametry oferty kredytowej, aby wybrać najlepszą opcję dla siebie.

KATEGORIA BANK RATA RÓWNA OPROCENTO-WANIE MARŻA
%
PROWIZJA
%
UBEZPIECZE-NIE NIERUCHO-
MOŚCI
miesięcznie
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIEmiesięcznie KOSZTY URUCHO-MIENIA KREDYTU
„RnS” BNP Paribas 602 5.51 0.79 1.95 198 0 3963
EUR Bank Ochrony Środowi-ska 802 2.2 0.5 0.5 1125 0 1106
CHW Nordea 930 3.26 3.25 2.5 188 0 5113
PLN BNP Paribas 1137 5.51 0.79 1.95 198 0 3963

Źródło: Invigo internetowy pośrednik hipoteczny

 

 

Alicja Dębiec

Print Friendly, PDF & Email