Zarobki w branży nieruchomości

Niewątpliwie istnieje duże powiązanie zarobków w sektorze obsługi rynku nieruchomości a tempem wzrostu gospodarczego kraju. Analizując jednak rozwój rynku nieruchomości w kategorii liczby mieszkań oddanych do użytku na sprzedaż bądź wynajem, możemy mówić o stabilnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku lat. Tendencja ta jednak niestety załamała się i od 2010 roku oddawanych jest coraz mniej mieszkań.
Wynagrodzenie osób w branży nieruchomości zbliżone są do średnich zarobków w kraju. Płace te systematycznie rosną. Pracownicy z branży nieruchomości  w 2010 roku zarabiali średnio 3710 zł i jest to o około 300 zł więcej niż w roku wcześniejszym.  Dla przykładu średnie wynagrodzenie za 2004 rok sięgało 2526 zł.

Źródło: Interia

Print Friendly, PDF & Email