Wzrost pensji najwyższy od czterech lat

Jak wynika z danych z GUS  w styczniu i lutym bieżącego roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3616 złotych. Można więc powiedzieć, że zarabiamy coraz lepiej.  W roku poprzednim wynagrodzenie w takim samym sektorze było o 213 zł niższe ale też o 139 zł wyższe niż w 2010roku.  W 2010 roku wzrosło o 51 zł, a w 2009 o 204 zł. Analitycy przekonują, że wzrost zarobków jest też bardzo korzystny po uwzględnieniu inflacji, w okresie styczeń – luty realne wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zwiększyły się o 2,1 proc., podczas gdy w roku ubiegłym wzrosły o 0,9 proc. A w 2010 r. nawet spadły o 1,6 proc. Uważają także, że wzrost płac w tym okresie nie jest przypadkowy. Jak mówi Piotr Bujak, główny ekonomista Nordea Banku „Gwałtowne przyspieszenie w styczniu związane było głównie z wypłacaniem przez przedsiębiorstwa wcześniej niż zwykle premii i nagród oraz trzynastych pensji. Ich płatności przesunięto nawet o kilka miesięcy, aby uniknąć skutków podwyżki składki rentowej o 2 pkt proc., która weszła w życie 1 lutego”.

Źródło: Gospodarka

Print Friendly, PDF & Email