Wspólna baza zadłużonych Polaków

Komisja Nadzoru Finansowego jest w trakcie przygotowań projektu dotyczącego zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach. Dane te, mogą być bardzo istotne przy zarządzaniu ryzykiem, które może się pojawić przy niepoprawnym przyjmowaniu przez banki wartości zabezpieczeń hipotecznych. KNF sporządziła specjalny list do Związku Banków Polskich w którym napisała: „że „tworzone bazy powinny zawierać informacje dotyczące wartości nieruchomości, a także parametrów, które mają istotny wpływ na kształtowanie tych wartości”. Dzięki temu, informacje powinny skupiać się na większej części rynku, będą pochodzić z wiarygodnych źródeł a to pozwoli na wyeliminowanie wpływu czynników zniekształcających prowadzenie analiz.

Źródło: Interia

Print Friendly, PDF & Email