Wskaźnik Dobrobytu spadł w czerwcu o 0,2 pkt.

Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, niewiele zmienił się w stosunku do wartości sprzed miesiąca, spadł zaledwie o 0,2 punktu – podało w komunikacie Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).
„Dwa czynniki zdecydowały o tym niewielkim spadku wskaźnika: stabilizacja na rynku pracy oraz wolniejszy wzrost cen. Liczba zatrudnionych, która kurczyła się od września ubiegłego roku, obecnie nie spada głównie ze względu na sezonowe ożywienie w budownictwie, turystyce i przetwórstwie spożywczym” – napisano w raporcie. Z badania wynika, że niekorzystnie na ekonomiczną kondycję społeczeństwa działał ostatnio wolniejszy niż przed miesiącem wzrost realnych wynagrodzeń.
„W porównaniu z sytuacją sprzed roku realne wynagrodzenia wzrosły w maju br. o 1,6 proc., podczas gdy przed miesiącem wzrost ten wyniósł prawie 2 proc.” – podaje BIEC.
Print Friendly, PDF & Email