Wkrótce zmiany w opłatach za śmieci

Rząd przygotował poprawkę do ustawy dotyczącej gospodarowania odpadami. Ma ona określić maksymalną stawkę opłat pobieranych przez gminy od mieszkańców. Do wyliczenia tych opłat będzie służyć jeden z trzech wskaźników – liczba zamieszkujących lokal, powierzchnia mieszkania lub ilość zużytej wody. Jeżeli wybierze się pierwszy wskaźnik, to opłata nie będzie mogła być wyższa niż 1-2 % przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego według danych GUS (około 1,2 tys. zł na osobę), czyli nie więcej niż około 25 zł na mieszkańca. Przy drugim wskaźniku kwota opłaty nie może przekroczyć 0,08 % dochodu, czyli do 1,02 zł za każdy metr kwadratowy mieszkania, a przy trzecim – według zużycia wody w gospodarstwie domowym – 0,7 % dochodu, czyli ok. 8 zł za jeden metr kw.

 

 

Print Friendly, PDF & Email