W Wielkiej Brytanii łatwo zmienić bank

W okresie pierwszego półrocza bieżącego roku prawie 600 tys. Brytyjczyków zmieniło bank. Jest to wynik o 16 proc. wyższy niż rok temu. Najprawdopodobniej ułatwienia w przenoszeniu rachunków skłoniły niezadowolonych klientów do takiej decyzji.
Wiele banków utrzymuje swoich klientów, którzy, mimo iż są niezadowoleni z jakości usług, nie są zbyt skłonni do zmain. Barierą dla takiej przeprowadzki są zwykle niedogodności związane za zmianą konta czyli konieczność powiadomienia pracodawcy, urzędów, definiowanie zleceń stałych itp.
W ubiegłym roku wprowadzono w Wielkiej Brytanii usługę, która skraca czas potrzebny na taką zmianę do siedmiu dni (wcześniej był to nawet miesiąc).
Kolejnym krokiem branym na Wyspach pod uwagę jest umożliwienie pełnego przeniesienia rachunków na zasadach podobnych do przenoszenia numerów w telefonii komórkowej.

Print Friendly, PDF & Email