Wartość kredytów konsumpcyjnych do PKB – wysoki wskaźnik w Polsce

„Rzeczpospolita” poinformowała, że według wyliczeń firmy doradczej PwC, Polska znajduje się na szóstym miejscu w UE pod kontem wskaźnika liczonego wartością zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych do PKB. Znaleźliśmy się w czołówce Europejczyków pożyczających na bieżące wydatki
Wskaźnik ten w Polsce wynosi 8,1 proc. Bardziej od nas zapożyczają się Cypryjczycy – 17,8 proc., czy Grecy – 15,3 proc. Na przeciwnym biegunie mamy Łotyszy, Belgów i Litwinów z wynikiem ok. 2 proc.
Jak zauważa gazeta, gdyby chcieli porównywać zadłużenie nominalne, to z 817. euro na osobę znaleźlibyśmy się na 18. Pozycji.

Print Friendly, PDF & Email