Tańsze kredyty? Tak, ale w 2013

Dziś punkt odniesienia do ustalania oprocentowania dla większości kredytów, wskaźnik WIBOR wynosi 5,10%. Najprawdopodobniej w kolejnych miesiącach nie będzie już tak szybko rosnąć. Można się tego spodziewać analizując notowania kontraktów FRA czyli  umów zawieranych między inwestorami, w których próbują oni określić, jak będą kształtować się stopy procentowe za kilka miesięcy.  WIBOR ma się utrzymać na tym samym poziomie nawet do końca roku a następnie zacznie spadać do 4,71%. Na rynku przeważa opinia, że nie będzie kontynuacji podwyżek. Wręcz przeciwnie: skoro RPP teraz podniosła stopy, to do obniżek musiała przystąpić szybciej i powinny być one głębsze.  Dodatkowo, na dłuższą metę RPP będzie miała problem z utrzymaniem zaostrzonego kursu w polityce pieniężnej dlatego tym bardziej można spodziewać się obniżek.

Źródło: Interia

Print Friendly, PDF & Email