Sprzedaż obligacji skarbowych II 2012

Sprzedaż obligacji detalicznych Skarbu Państwa właśnie osiągnęła rekordowy poziom. W porównaniu z poprzednim miesiącem jest to wzrost o 12,78%. Mimo, że tradycyjnie inwestorzy mogli wybierać pomiędzy czterema rodzajami obligacji detalicznych, najczęściej decydowali się na zakup akcji dziesięcioletnich.
Wartość sprzedaży również osiągnęła rekordowy poziom, bo aż 92 mln złotych. Ostatnio miało to miejsce w marcu 2010 roku. Poprzedni miesiąc był także pierwszym miesiącem w roku 2012 emisji obligacji trzyletnich.

Obligacje detaliczne – najważniejsze informacje:
Są instrumentem finansowym z gwarancjami Skarbu Państwa.
Traktowane są jako najbezpieczniejszą lokatę oszczędności i idealną podstawę dobrze dobranego portfela inwestycyjnego.
W lutym i marcu 2012 roku Ministerstwo Finansów podniosło  oprocentowanie wszystkich rodzajów detalicznych papierów skarbowych.
Obligacje o czteroletnim i dziesięcioletnim okresie wykupu chronią przed inflacją.
Konstrukcja obligacji detalicznych oprocentowania powiązana jest z aktualną stopą inflacji  powiększona o  marżę odsetkową, co gwarantuje zysk ponad inflację.

Print Friendly, PDF & Email