Spodziewany spadek bezrobocia w maju

Według danych GUS, stopa bezrobocia w kwietniu 2013 wyniosła 14% wobec 14,3% w marcu br. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prognozuje spadek bezrobocia w maju 2013 do 13,5-13,8%. Z końcem 2013 roku stopa bezrobocia powinna utrzymać się poniżej 14%. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział: „prace sezonowe zaczęły się późno, ale bezrobocie spada już kolejny miesiąc. Mamy nadzieję, że w maju podtrzymamy tendencję spadkową”.

Print Friendly, PDF & Email