Spadek opłat interchange ?

Jak podaje NBP w komunikacie po posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego stawki płat interchange powinny spaść do średniego poziomu krajowych opłat w UE w 2017 roku.

 

„Narodowy Bank Polski przedstawił projekt raportu końcowego z prac Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange wraz z załączonym projektem „Programu redukcji opłat kartowych w Polsce”. Zasadniczym elementem Programu jest stopniowe obniżanie stawek opłaty interchange w Polsce w celu osiągnięcia poziomu średniego krajowych opłat w Unii Europejskiej w 2017 r.” – napisano w komunikacie.

 

Do 16 marca 2012 r. członkowie zespołu mają przedstawić swoje stanowiska wobec zaprezentowanej przez NBP wersji raportu końcowego.

 

„Członkowie zespołu upoważnili Przewodniczącego Zespołu do ustalenia ostatecznej wersji raportu po uwzględnieniu ewentualnych uwag, zgłoszonych przez Członków Zespołu, w terminie do dnia 22 marca 2012 r., po którym Członkowie Zespołu mogliby zgłosić albo bezwarunkową akceptację, albo zdanie odrębne do dnia 23 marca 2012 r.” – napisano.

Raport zostanie przedstawiony Radzie ds. Systemu Płatniczego podczas posiedzenia w dniu 30 marca 2012 r.

 

Print Friendly, PDF & Email