Rynek kredytów mieszkaniowych bardziej przewidywalny

W ostatnich miesiącach 2011 roku rynek kredytów hipotecznych zmierzał ku długo oczekiwanej stabilizacji.  Marże kredytów złotówkowych unormowały  się na korzystnym dla klientów, najniższym do wielu miesięcy poziomie, a wśród walutowych kredytów mieszkaniowych, tak popularny od lat frank szwajcarski na dobre ustąpił miejsca euro. Wyglądało na to, że rynek kredytów mieszkaniowych będzie wreszcie bardziej przewidywalny, a banki nie będą zaskakiwać już klientów nagłymi, często niekorzystnymi zmianami swoich ofert.

Niestety zawirowania na europejskich rynkach finansowych i związana z tym niepewność co do przyszłości strefy euro sprawiły, że w ocenie wielu banków  udzielanie kredytów walutowych w we wspólnej walucie stało w obecnej sytuacji bardziej ryzykowne. Część banków oferujących kredyty walutowe w EUR wraz z początkiem grudnia znacznie podniosła ich marże, a niektóre, jak np. PKO BP wycofały ze swojej oferty kredyty walutowe.  Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej na jakiś czas EUR podzieli los CHF, a kredyty hipoteczne w tej walucie nie będą już kusić atrakcyjnym oprocentowaniem i dostępne będą  tylko dla najbardziej zamożnej grupy klientów.
W dniu 18 grudnia 2011 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej Ustawy o kredycie konsumenckim. Zmiana przepisów wynikała z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w tym zakresie w Unii Europejskiej. Znowelizowana ustawa wprowadza szereg zmian, które obowiązywać będą również w odniesieniu do udzielanych kredytów hipotecznych. Pomimo tego, że kwota kredytu objętego przepisami ustawy została podniesiona i ograniczona do 255 500 zł, banki zostały zobligowane do przestrzegania zapisów ustawy przy każdym kredycie zabezpieczonym hipoteką udzielonym osobie fizycznej bez względu na jego wysokość.  Jednym z głównych celów nowej ustawy jest ułatwienie konsumentowi porównania ofert kredytowych różnych banków. W tym celu wprowadzono obowiązek przekazywania klientowi ujednoliconego formularza informacyjnego, który będzie zawierał szereg danych dotyczących oferowanego przez bank kredytu. Przygotowano również specjalny formularz dla kredytów mieszkaniowych, który  zawiera m.in. informacje o szacunkowym całkowitym koszcie kredytu; o wpływie zmian kursu walutowego i stopy procentowej na wysokość raty i  całkowity koszt kredytu; informacje o wymaganych przez bank zabezpieczeniach kredytu i ewentualnych kosztach ich ustanowienia. Obowiązek przekazywania klientom formularza informacyjnego jest krokiem w stronę poprawy polityki informacyjnej banków i z pewnością zostanie pozytywnie odebrany przez klientów. Z kolei negatywnie może zostać przyjęta zmiana dotycząca zniesienia możliwości doliczenia do  kredytu opłat około kredytowych – prowizji oraz składek ubezpieczeniowych. W odpowiedzi na to, część banków już  teraz proponuje klientom możliwość sfinansowania opłat w ramach dodatkowego kredytu gotówkowego, ale w większości przypadków klient będzie musiał dysponować środkami własnymi na pokrycie ww. kosztów.  Przy założeniu kredytu w PLN w kwocie 300 000zł na 100% LTV i prowizji w wysokości 1% szacunkowa suma obowiązkowych opłat, tj. prowizji i ubezpieczenia niskiego wkładu może oscylować w granicach 5000-zł.

Tomasz Muzyka
Ekspert WGN Kredyty

Print Friendly, PDF & Email