Rekomendacja S – więcej czasu na odkładanie na wkład własny

Komisja Nadzoru Finansowego po wielu miesiącach oczekiwania przyjęła nową Rekomendację S. W większości kluczowych zapisów nie różni się ona od projektu, który był przedstawiony pod koniec 2012 roku, złagodziła jednak nieco swoje stanowisko w jednym z obszarów budzących największe zainteresowanie klientów. Wymóg posiadania 20 procent wkładu własnego, który miał obowiązywać już od 2015 roku wejdzie w życie dopiero w 2017 roku.
Pomimo złagodzenia stanowiska każdy kredytobiorca będzie jednak od 2014 roku musiał posiadać minimum 5 procent środków własnych. Zwiększenie wymogu wkładu własnego o kolejne 5 procent ma zostać wprowadzone od stycznia 2015 roku. Następne zaostrzenie tego wymogu wejdzie w życie od 2016 roku. Wtedy to niezbędne będzie posiadanie 15 procent środków własnych, z tymże możliwe będzie uzyskanie kredytu na 90 procent pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia pokrywającego różnicę między wymaganym 15 procentowym wkładem własnym a posiadanym 10 procentowym. Dopiero od 2017 roku limit maksymalnego LTV zostanie obniżony do zapowiadanych 80 procent. Wtedy możliwe będzie zaciągnięcie kredytu na 90 procent pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia brakującego wkładu własnego.
Przesunięcie terminu o 2 lata i stopniowe dochodzenie do takiego poziomu nie będzie szokiem dla rynku i pozwoli klientom na zgromadzenie środków na wkład własny.
Zdolność kredytowa będzie liczona dla maksymalnie 30 letniego okresu spłaty, czyli o 5 lat dłużej niż obecnie. Według naszych szacunków przełoży się to na wzrost maksymalnej dostępnej kwoty o około 5-6 procent. Równocześnie nowe regulacje wprowadzają ograniczenie związane z okresem spłaty. Kredyt mieszkaniowy będzie mógł być zaciągany na maksymalnie 35 lat. Przypomnijmy, że wydłużanie okresu spłaty nie zwiększa dostępnej kwoty, a jedynie obniża wysokość raty. Tylko równoznaczny z  wydłużeniem okresu kredytowania jest radykalny wzrost wysokości odsetek. Wprowadzenie ograniczenia okresu spłaty ochroni zatem klientów przed pokusą obniżania sobie rat i jednoczesnego podwyższania kosztów kredytu.
Print Friendly, PDF & Email