Raport specjalny ZBP: polskie banki obroniły się przed kryzysem

Z raportu „Polska i Europa – kryzys i konsekwencje”, opracowanego przez Związek Banków Polskich z okazji Forum Ekonomicznego w Krynicy wynika, że polski sektor bankowy, jako jeden z nielicznych w UE, w nie tylko nie potrzebował wsparcia w latach kryzysu, ale urósł w siłę. W okresie 2008-2012 udzielono bankom z 19 krajów Unii wsparcia w kwocie 591 mld euro, z którego najbardziej skorzystali: Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania.

Polskie banki umocniły swój poziom bezpieczeństwa dzięki ostrzejszym kryteriom udzielania kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych. Uchroniły tym samym społeczeństwo przed nadmiernym zadłużaniem się. Pomimo tego w latach 2008-2014 nastąpił wzrost akcji kredytowej o prawie 40%, a udział kapitału polskiego zwiększył się o 19%. Uniknięto również koncentracji banków.

Raport podaje również, że spośród 28 krajów UE Polska jest na trzecim miejscu pod względem prognozowanego na lata 2014-19 wzrostu PKB. Jest to efektem przewidywanego przyspieszenia gospodarczego kraju, a także rozwoju gospodarczego Niemiec – największego partnera handlowego Polski. Dobre były też wyniki wymiany handlowej z innymi krajami – eksport rósł rocznie średnio o 6,3%, a import o 5,3%, lokując Polskę w czołówce państw unijnych.

Kolejnym sukcesem było zahamowanie wzrostu długu publicznego w relacji do PKB: „W latach 2006-13 wartość wskaźnika w kraju wyniosła 9,7 pkt proc. W tym samym czasie wśród aż 15 krajów Unii dług zwiększył się od 20 do niemal 100 proc. Prognozy do roku 2019 wskazują, że Polska będzie w gronie państw, których poziom długu publicznego względem PKB spadnie”

Print Friendly, PDF & Email