Profesorowie kształtują budowlany kodeks

Jeśli posłowie poprą propozycje komisji kodyfikacyjnej, będzie się budować łatwiej i szybciej. Prace komisji kodyfikacyjnej prawa budowlanego postępują w kierunku uproszczenia procedur, stabilności planów miejscowych i negocjującej administracji. W październiku ubiegłego roku stworzenie kodeksu budowlanego zapowiedział premier Donald Tusk. Obecnie zakończyło się formułowanie jego założeń. Komisja chce istotnie ograniczyć liczbę rozstrzygnięć administracyjnych i zastępować uzgodnienia opiniami. Proces decyzyjny ma być radykalne uproszczony. Gmina miałaby wydawać jedną główną decyzję o istocie sprawy — czyli zgodę budowlaną. Tylko od niej przysługiwałoby odwołanie, co skróciłoby cały proces. Komisja chce też, by szeroko stosować instytucję zgłoszeń, zamiast pozwoleń na budowę. To częściowo ma zostać wprowadzone w nowelizacji prawa budowlanego, która jest przygotowywana przez ministerstwo budownictwa  niezależnie od kodeksu.

Print Friendly, PDF & Email