Polacy wracają do kraju

Jak wynika z badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie co drugi Polak, który po włączeniu Polski do Unii Europejskiej wyjechał za granicę w celach zarobkowych powrócił do kraju. Z danych WUP wynika także fakt, że tylko dla co dziesiątego Polaka wiązało się to z utratą pracy w miejscu pobytu.

Wg Izabeli Grabowskiej-Lusińskkiej z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, w skutek kilkuletniego kryzysu gospodarczego mniejsza liczba Polaków decydowała się na wyjazd zarobkowy. Połowa rodaków, którzy wyjechali w 2004 r. powróciła do kraju.

Z danych przez nią przedstawionych wynika również, że w krajach Unii kryzys bardziej dotyka imigrantów niż obywateli danego kraju, choć są pewne wyjątki jak np. Hiszpania czy Irlandia, bowiem w tych krajach więcej krajowców znajduje się poza rynkiem pracy niż obcokrajowców.

Wynika to z faktu, iż w każdym rozwiniętym kraju znajduje się segmentowany rynek pracy, co oznacza że istnieją pewne zawody, które krajowcy niechętnie wykonują za aktualną stawkę. To z kolei pozwala imigrantom utrzymać się w danym kraju pomimo znacznego zwolnienia gospodarczego. Potwierdzać to może fakt, że tylko co dziesiąty Polak wrócił do kraju z powodu utraty pracy.

Z prezentowanych informacji wynika także, że ogólnie w krajach wspólnoty skutki kryzysu bardziej dotknęły pracowników starszych, bardziej wykształconych i wykwalifikowanych.

Grabowska-Lusińska zaznaczyła, że spora część Polaków wraca do kraju, ponieważ zdawali sobie sprawę, że ich wyjazd będzie czasowy. Średnio decydują się na powrót po około dwóch latach, wracając przeważnie tam, skąd wyruszyli.

Polacy rzadziej decydowali się na wyjazd z kraju nawet po otwarciu rynków pracy Niemiec i Austrii w maju 2011r.. W okresie kwiecień-sierpień 2011 w Niemczech zanotowano wzrost liczby pracowników zza granicy o około 50 tys., a w Austrii pozostało w zasadzie bez zmian.
Wśród krajów, do których Polacy najczęściej wyjeżdżają, nadal króluje Wielka Brytania; dalej Niemcy i Hiszpania. Z powodu kryzysu zyskała Holandia, natomiast straciła Irlandia.

(źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email