Podatek od nieruchomości – koszt uzyskania przychodu?

Jak wiadomo, każdy wydatek, który zaliczamy do kosztów należy właściwie udokumentować i informacje tę przechowywać co najmniej 5 lat. Okazuje się, że same decyzje mogą  nie wystarczyć – w przypadku podatku od nieruchomości dowodem takim jeszcze jest bankowy (pocztowy lub każdy inny) dowód potwierdzający wpłatę.

Miesiąc marzec jest terminem zapłaty pierwszej z czterech rat podatku do nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne – również podatku od nieruchomości wynajmowanych. Zapłacony podatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z najmu  (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Według tej ustawy kosztem jest każdy wydatek, który został poniesiony w celu uzyskania przychodów, także w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, chyba że ustawa taki wydatek z kosztów wyłączy. Wyłączenie podatków zapisane jest w  art. 23 ust. 1 pkt 12, który stanowi, że do kosztów nie zalicza się podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn.

Źródło: Gazeta Prawna

Print Friendly, PDF & Email