PKB w strefie euro w I kwartale

Według danych Eurostat, Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w I kwartale 2013 r. obniżył się o 0,2% licząc kwartał do kwartału (według prognoz analityków miał spaść o 0,1%). W IV kwartale 2012 r. obniżka wyniosła 0,6% kdk. W ujęciu rocznym PKB w I kwartale spadł o 1%.

Print Friendly, PDF & Email