„Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie”

Rusza rządowy program preferencyjne pożyczki na uruchomienie własnej działalności dla bezrobotnych, absolwentów i studentów ostatnich lat , Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie. Minister pracy podpisał w tej sprawie umowę z BGK.
Program będzie finansowany ze środków przekazywanych przez MPiPS do Banku Gospodarstwa Krajowego, uzyskiwanych ze sprzedaży akcji i udziałów, należących do Skarbu Państwa. Na realizację I etapu programu ministerstwo przeznaczy kwotę 21,5 mln zł.
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oszacował po podpisaniu umowy, że pierwsze pożyczki mogą być wypłacone w trzecim kwartale tego roku.
Wiceminister pracy Jacek Męcina dodał, że szczególne zainteresowanie programem już widać wśród absolwentów uczelni technicznych np. informatycy bardzo interesują się takim instrumentem.
Z pożyczek będą mogli skorzystać: poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, bezrobotni oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych. Maksymalna kwota pożyczki wynosić będzie do 60 tys. zł. Wypłata pieniędzy nastąpi po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.
Pożyczki będą niskooprocentowane – 0,75 proc. w skali roku. Okres spłaty nie będzie mógł przekroczyć 7 lat, z możliwością 12-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.
Uczestnicy programu będą mogli również skorzystać z dodatkowej pożyczki przeznaczonej na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy. Pożyczka ta będzie udzielana nie wcześniej niż po pierwszym roku działalności podjętej przez pożyczkobiorcę i wynosić będzie maksymalnie do 20 tys. zł.
Beneficjenci programu będą mieli możliwość skorzystania z umorzenia części pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, jeżeli utrzymają nowo utworzone miejsca pracy przez minimum rok.
Program będzie ogólnopolski, ale realizowany etapowo. Obecnie uruchamiany jest pilotaż w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i świętokrzyskim. W kolejnym etapie, realizowanym od 2014 roku, program obejmie cały kraj.
Print Friendly, PDF & Email