Nowelizacja Rekomendacji S – kredyty hipoteczne tylko z wkładem własnym

Komisja Nadzoru Finansowego zamierza wprowadzić kolejne zmiany dotyczące zasad udzielania kredytów hipotecznych. Tym razem nowe regulacje dotyczyć będą wymaganego przez banki wkładu własnego. KNF co prawda już wcześniej zalecała zaostrzenie polityki kredytowej w tym zakresie, ale pozostawiła furtkę w postaci mozliwości ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Wkrótce ma się to jednak zmienic.
Od 1 stycznia 2014r. nie uzyskamy już kredytu na 100% wartości nieruchomości. Docelowo zostanie wprowadzony wymóg posiadania 15% wkładu własnego. Zastosowane zostaną jednak okresy przejściowe: 5% w 2014r., 10% w 2015r. i do 85% w 2016r. Pozostałą cześć, do brakujących 20% będzie można, tak jak dotychczas ubezpieczyć lub zabezpieczyć w postaci blokady środków na rachunku bankowym.
W ramach nowych regulacji zostaną też doprecyzowane zasady udzielania kredytów w walutach obcych. Kredyt w walucie innej niż złotówki, będzie dostępny tylko dla osób uzyskujących dochody w takiej walucie. W przypadku osób zarabiających w różnych walutach, dostępny będzie kredyt w walucie, w której potencjalny kredytobiorca uzyskuje większe dochody. Te zmiany, w przeciwieństwie tych wskazanych wyżej nie powinny mieć jednak większego wpływu na rynek kredytowy, ponieważ dostępność kredytów walutowych została już wcześniej znacząco ograniczona.
KNF zachęca też banki do skrócenia dostępnego okresu kredytowania maksymalnie do 35lat, co wydaje się być działaniem racjonalnym. Tym bardziej, że zdolnosć kredytowa i tak liczona jest obecnie w perspektywie maksymalnie 25lat. Wydłużanie spłaty kredytu znacznie zwiększa koszt odsetkowy kredytu, przy stosunkowo niewielkiej zmianie wysokosci raty. Poniższa tabela przedstawia zmiany wysokosci miesięcznej raty równej kredytu i szacunkowego kosztu odestkowego kredytu hipotecznego w kwocie 250 000zł przy różnych okresach kredytowania i oprocentowaniu 5%.

 okres kredytowania  wysokość raty równej koszt odestkowy
 20 lat  1 649 zł  145 973 zł
 25 lat  1 461 zł  188 442 zł
 30 lat  1 342 zł  233 139 zł
 35 lat  1 262 zł  271 078 zł
 40 lat  1 205 zł  297 632 zł

 

Tomasz Muzyka
Analityk WGN

Print Friendly, PDF & Email