Niewypłacalność polskich firm

Polskie firmy funkcjonujące w branży budowlanej, handlowej i transportowej coraz częściej są niewypłacalne. Niestety od stycznia ponad 300 firm ogłosiła upadłość. Największe problemy ma sektor budowlany – tylko w tym sektorze zbankrutowała 85 firm i jest to o ponad 60% więcej niż przez pierwsze cztery miesiące w 2011r.  Coraz bardziej odwlekają się terminy odbioru robót, a co za tym idzie są coraz to większe opóźnienia płatnicze, które nie pokrywają bieżących nakładów na wykonanie prac. Największy kryzys budowlany dotknął dolnyśląsk – bankructwo ogłosiło tam 17 firm, województwo śląskie jest na drugim miejscu z wynikiem 15 zamkniętych firm. Jak mówi Grzegorz Hylewicz, dyrektor Działu Windykacji w Euler Hermes „przy takiej skali opóźnionych płatności, z jaką mamy do czynienia w budownictwie, zbyt wiele zależy już od dobrej woli i cierpliwości wierzycieli. Skala problemu jest coraz większa, a dopływ pieniędzy mniejszy, dlatego zdesperowani wierzyciele próbują odzyskać pieniądze w drodze postępowania upadłościowego”.

Źródło: Puls Biznesu

Print Friendly, PDF & Email