Niemiecki inwestor w Mielcu

ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. otrzymała pozwolenie wydane przez ARP na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Założenia inwestycyjne firmy to  ponad 21 milionów złotych. Planowane jest  zatrudnienie 109 pracowników. ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. została utworzona przez ABM Greiffenberger (AG) w celu realizacji nowego projektu inwestycyjnego na terenie SSE EURO-PARK Mielec. Głównie firma zajmować się będzie produkcją komponentów do silników elektrycznych oraz ich montażem w kompletne systemy napędowe. Inwestycja ma zakończyć się w 2014.  W bieżącym roku wydano 18 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK Mielec. Liczba wydanych zezwoleń ogółem od początku funkcjonowania strefy wynosi 249. W ramach zezwoleń udzielonych w roku 2013 w SSE EURO-PARK Mielec nakłady inwestycyjne przedsiębiorców wyniosły 263,8 miliony złotych oraz utworzonych zostało 445 nowych miejsc pracy.
Print Friendly, PDF & Email