Ministerstwo Finansów widzi możliwość kolejnego obniżenia stóp procentowych

Wiceminister finansów Janusz Cichoń powiedział na konferencji prasowej, że w opinii MF istnieje realna możliwość kolejnego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Potwierdził też prognozy ministerstwa dotyczące spadku inflacji w maju i czerwcu br. W „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016” resort prognozuje inflację w 2013 roku na 1,6% wobec 2,7% określonych w budżecie. W 2014 roku inflacja ma być na poziomie 2,4%, natomiast w latach 2015-2016 wzrosnąć nieznacznie 2,5%.

Print Friendly, PDF & Email