Mieszkania – coraz większa liczba pozwoleń na budowę

W pierwszym półroczu tego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 31,8 tys. mieszkań. Jest to wynik o 51 proc. wyższy w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. Rośnie również liczba pozwoleń na budowę. Firmy budujące mieszkania przeznaczone na sprzedaż uzyskały ich już 37,7 tys.
Tylko w czerwcu deweloperzy rozpoczęli 5733 budów, co stanowi wynik o 48 proc. wyższy niż przed rokiem.
Należy pamiętać, że wpływ na statystyki miała tzw. ustawa deweloperska, która weszła w życie wiosną 2012 r. Wcześniej nastąpiła kumulacja działań deweloperów rozpoczynających budowy, gdyż mogli oni jeszcze wprowadzać nieruchomości do sprzedaży na starych zasadach. Natomiast po kwietniu 2012 r. przez kilka miesięcy widać było wyraźnie nagły spadek aktywności firm deweloperskich.

Print Friendly, PDF & Email