Kredyty na nieruchomości wypoczynkowe – coraz więcej chętnych

Kredyty stanowią spory odsetek zarobkowy dla banków, spośród wszystkich ich produktów finansowych. Kredyty hipoteczne zaciągane są na zakup różnego rodzaju nieruchomości, najczęściej działki budowlane, domy, czy mieszkania.

Kredyty hipoteczne zaciągane są najczęściej aby sfinansować zakup nieruchomości, w której docelowo chcemy zamieszkać. Za kredyt z banku kupujemy gotowe mieszkania, domy wolnostojące albo szeregówki itp., a także działki budowlane, na których chcemy samodzielnie wybudować dom. Niemniej jednak banki w Polsce udzielają kredytów hipotecznych nie tylko na zakup nieruchomości na własny użytek. Niejednokrotnie kredyty hipoteczne zaciągane są na zakup nieruchomości komercyjnych. W ciągu ostatnich kilku lat wzrosło zainteresowanie nieruchomościami wypoczynkowymi. Często to właśnie na ich zakup zaciągane są hipoteki w bankach.
Nieruchomości wypoczynkowe, na przykład takie z zabudową domkami letniskowymi, to doskonała inwestycja. Nieruchomość taka nie tylko jest naszą własnością, ale również pozwala nam na pomnażanie kapitału dzięki prowadzeniu działalności zarobkowej (czerpanie zysku z wynajmu domków letniskowych).
Niemniej jednak, aby uzyskać od banku kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości wypoczynkowej, będziemy musieli spełniać nieco inne warunki, niż w przypadku nieruchomości zakupionej na własny użytek. Co więcej, musimy przygotować się na to, że nie wszystkie banki będą chciały udzielić nam kredyt hipoteczny na zakup tego rodzaju nieruchomości. W pierwszej kolejności musimy zatem wykonać rekonesans i zweryfikować, które banki przedstawią nam w ogóle ofertę kredytową. Dopiero wówczas będziemy mogli zająć się ich analizą i w ostateczności wybrać bank, którego oferta kredytu wyda się nam najbardziej korzystna i opłacalna.
Jakie więc wymagania mogą stawiać przed nami banki? Niektóre będą wymagały od nas znacznie większego wkładu własnego, niż w przypadku tradycyjnej hipoteki, zaciąganej na zakup nieruchomości na własny użytek. Wysokość minimalnego wkładu własnego będzie oczywiście zależna od banku, jednak musimy się przygotować na kwoty rzędu nawet 40-50 procent wartości nieruchomości wypoczynkowej.
Inne banki stawiają za wymóg, aby domki letniskowe, jakie powstaną lub są już wybudowane na działce rekreacyjnej, spełniały pewne kryteria. Na przykład aby spełniały one funkcję całorocznego budynku o charakterze mieszkalnym. Część banków dodatkowo wymaga, aby domek letniskowy, który powstanie lub jest już wybudowany na interesującej nas działce rekreacyjnej, był na stałe związany z gruntem.
Musimy ponadto brać pod uwagę, że najczęściej okres kredytowania w przypadku kredytu hipotecznego jest znacznie krótszy, niż gdybyśmy wnioskowali do banku o zwyczajną hipotekę. O ile chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na własny użytek, możemy liczyć na okres kredytowania wynoszący nawet 35 lat, o tyle w przypadku kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości wypoczynkowej może być to zaledwie 15-20 lat.
Dlaczego banki tak restrykcyjnie podchodzą do finansowania zakupu nieruchomości wypoczynkowych? W przypadku nierzetelnych kredytobiorców, banki bez większych trudności będą mogły zlicytować nabyte przez nich nieruchomości, a więc domy, mieszkania czy grunty budowlane. W przypadku nieruchomości wypoczynkowych sytuacja jest o tyle gorsza, że zainteresowanie tego typu nieruchomościami będzie znacznie niższe. W ostateczności bank może albo stracić, sprzedając nieruchomość za możliwie najniższą cenę, albo bardzo długo czekać na nabywcę. Rygorystyczne warunki udzielenia hipoteki, zwłaszcza te dotyczące stanu technicznego budynków powstających na działce, są więc w pełni zrozumiałe.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email