Kredyty mieszkaniowe i kredyty konsumpcyjne

Zgodnie z prognozami NBP w najbliższej przyszłości można oczekiwać podobnego popytu na kredyty mieszkaniowe. Z kolei tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych przyspieszy i w roku bieżącym mogą one wzrosnąć o ok. 10 proc. w stosunku do roku ubiegłego.
Według NBP dobry wpływ na wzrost kredytów mieszkaniowych będzie miała m.in. stabilizacja cen na rynku nieruchomości, która razem ze wzrostem wynagrodzeń, niską stopą inflacji oraz niskimi stopami procentowymi podwyższa dostępność kredytową.
Z kolei przyśpieszenie tempa wzrostu gospodarczego, poprawiająca się sytuacja gospodarstw domowych i odbudowujący się optymizm konsumencki powinny spowodować przyspieszenie tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych.

Print Friendly, PDF & Email