Kredyty hipoteczne pociągną nas bardziej za portfele

Narodowy Bank Polski opublikował niedawno wyniki badania ankietowego, w którym udział wzięły największe banki w Polsce.
ABadanie miało na celu poruszenie kilku kwestii. Jedną z nich był temat polityki w zakresie kredytów mieszkaniowych. Na podstawie wyników ankiety uznano, że kredytodawcy nie mają zamiaru obniżać marż za kredyty. Co więcej, będą one raczej szybowały w górę. Udział w ankiecie wzięło 26 banków.

Print Friendly, PDF & Email