Kredyt dla Polski w wysokości ok. 1,3 mld euro

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) nie wyklucza, że udzieli Polsce pożyczki. Kredyt ma mieć wysokość około 1,3 miliarda euro. W chwili obecnej ewentualna pożyczka jest na etapie analiz i oceny specjalistów.

Za pomocą kredytu współfinansowana byłaby inwestycja objęta unijnymi funduszami strukturalnymi w latach 2014-2020. Chodzi o sektor usług, transportu, edukacji oraz telekomunikacji.

Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę około 17,4 miliardów euro. Pośrednikiem finansowym miałoby zostać Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Print Friendly, PDF & Email