W jaki sposób obywatel Europy oszczędza ?

Mimo globalnego kryzysu szczególnie obecnie widocznego w Europie nadal oszczędzanie jest „praktykowane” .

W naszym kraju największa część oszczędności jest ulokowana w bankach , tylko niewielka część w papiery wartościowe a najmniej na polisach ubezpieczeniowych i funduszach inwestycyjnych.

Najbardziej popularną formą oszczędzania są bankowe konta a vista oraz rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) .

Jednak od 3-4 lat zauważono radykalnie zmniejszenie liczby osób odkładających pieniądze.

Aż 63 % rodzin polskich nie ma żadnych oszczędności .

Niemcy natomiast najchętniej trzymają pieniądze na rachunkach i lokatach bankowych aż 47% oszczędności , w ubezpieczenia 17% a fundusze inwestycyjne 11%.

Włosi zaś lubią nabywać akcje i obligacje , depozyty stanowią 27% , w ubezpieczenia 17% a funusze inwestycyjne 11% .

Brytyjczycy zaś lokują aż 36% aktywów w ubezpieczenia na życie , podobnie popularne są papiery wartościowe i depozyty , najmniej fundusze inwestycyjne .

W Holandii najwięcej środków ulokowano na lokatach , aż 40 % , w ubezpieczenia na życie 14% , tyle samo w fundusze i papiery wartościowe.

Coraz częściej obywatele UE lokują swoje oszczędności w zakup „okazyjnych” nieruchomościach w kurortach turystycznych z myślą osiedlenia się tam na emeryturze.

 

Dorota Król

Dział Analiz i Finansów
Wrocławska Giełda Nieruchomości

 

Print Friendly, PDF & Email