GUS: w kwietniu 2013 spadek zatrudnienia, wzrost płac

Według danych GUS, w kwietniu 2013 r. w przedsiębiorstwach zatrudnienie utrzymywało się na poziomie 5 477,5 tys. osób, co oznacza spadek o 1,0% rok do roku oraz 0,2% miesiąc do miesiąca. Jest to trochę poniżej prognoz analityków, którzy zakładali spadki odpowiednio o 0,9% rdr oraz o 0,1% mdm. W tym czasie natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3 830,89 zł, co oznacza wzrost o 3,0% rok do roku oraz spadek o 0,1% miesiąc do miesiąca.

Print Friendly, PDF & Email