Ghelamco emituje obligacje dla indywidualnych inwestorów

Po kilkunastu emisjach obligacji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych, Grupa Ghelamco, jeden z największych polskich deweloperów znany wychodzi z ofertą do szerokiego kręgu inwestorów indywidualnych. Oferta przeprowadzana jest w ramach II Programu Publicznych Emisji Obligacji o łącznej wartości do 250 mln zł. Nowy kierunek pozyskiwania finansowania związany jest z dynamicznym rozwojem Grupy, a wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektów w sektorze nieruchomości na terenie Polski.

Pierwsza oferta obejmie 500 000 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji ustalona została na poziomie 100 zł i będzie ona stała w całym okresie sprzedaży. Odsetki od obligacji będą płacone co pół roku. Oprocentowanie oferowane przez Spółkę jest oparte o stopę WIBOR 6-miesięczny, powiększoną o marżę w wysokości 3,50%. Oferowane papiery zostaną wyemitowane na 4,5 roku z terminem wykupu przypadającym w czerwcu 2019 roku. Zabezpieczenie obligacji stanowi poręczenie firmy Granbero Holdings Limited, kontrolującej wszystkie spółki projektowe Grupy Ghelamco w Polsce. Zapisy na obligacje Ghelamco Invest sp. z o.o., kierowane do inwestorów indywidualnych potrwają od 26 listopada do 9 grudnia 2014 r. Intencją Spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jeszcze w 2014 roku.

Globalnymi Koordynatorami II Programu Publicznych Emisji Obligacji są UniCredit CAIB Poland S.A. oraz Bank Pekao S.A. Oferującym jest UniCredit CAIB Poland S.A. Inwestorzy Indywidualni będą mogli nabyć obligacje pierwszej emisji w sieci: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., Domu Maklerskiego Pekao, Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. oraz Domu Maklerskiego mBanku S.A.

– Ze względu na dynamiczny rozwój Grupy Ghelamco w Polsce i kolejne planowane inwestycje, zależy nam na uzyskaniu dostępu do szerszego finansowania – mówi Jarosław Jukiel, dyrektor finansowy i członek zarządu Ghelamco Incest. – Ghelamco historycznie wyemitowało 17 emisji obligacji skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i pozyskało ponad 1 miliard zł, z czego obligacje na 0,5 miliarda zł zostały wykupione po zrealizowaniu projektów. Ostatnio przeprowadzone emisje, wraz z finansowaniem bankowym, pozwoliły nam finansować ważne inwestycje biurowe, takie jak: Senator, Mokotów Nova, T-Mobile Office Park oraz Warsaw Spire czy też nabycie gruntów pod nowe inwestycje i prowadzenie prac przygotowawczych kilku kolejnych projektów. Dzięki 250 mln zł z emisji skierowanych do inwestorów indywidualnych będziemy mogli rozwijać portfel inwestycyjny Grupy Ghelamco na terenie Polski – dodaje Jarosław Jukiel.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektów Ghelamco na terenie kraju. Pozyskane środki umożliwią nabycie nowych gruntów, przygotowanie i realizację kolejnych projektów, a także wydłużenie finansowania udzielonego spółkom projektowym w sektorze nieruchomości realizowanych przez podmioty z Grupy Ghelamco. Przez lata obecności na polskim rynku firma Ghelamco Poland zdobyła reputację dewelopera, który zapewnia najwyższą jakość i terminowość realizowanych inwestycji oraz tworzy i wspiera nowe trendy w kreowaniu przestrzeni miejskiej. Spółka jest dzięki temu regularnie nagradzana, zarówno w lokalnych jak i międzynarodowych konkursach.

fot. Senator w Warszawie, inwestycja Ghelamco, mat.prasowe

Print Friendly, PDF & Email