W Egipcie powstać ma kolejny kanał

Mohab Mamish, szef Administracji Kanału Sueskiego, ogłosił w czasie trwania konferencji prasowej, że Egipt ma w planach wykopanie kolejnego kanału łączącego Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym. Przebiegałby on równolegle do istniejącego kanału Sueskiego a jego długość wynosiłaby 72 km.
Dodał, że projekt zakłada wykopanie 35 km oraz poszerzenie i pogłębienie istniejącej drogi wodnej p długości 37 km.
Kanał Sueski powstawał w latach 1859 -1869. Przeciętnie przepływa nim ok. 60 statków na dobę. Obsługuje on 8% światowych transportów ropy naftowej.

Print Friendly, PDF & Email