Czy najemca może kupić mieszkanie od TBS?

Osoby, które najmują mieszkanie od Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogą je wykupić na własność. Muszą być przy tym spełnione odpowiednie warunki. Przede wszystkim okres najmu nie może być krótszy niż pięć lat. Ponadto najemca wcześniej powinien uczestniczyć w kosztach budowy budynku przez TBS. Na sprzedaż mieszkania musi też być zgoda właściciela mieszkania. Cena będzie określona na podstawie aktualnych cen rynkowych. Szczegółowe zasady wykupu mieszkań od TBS-ów określają przepisy ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 201, poz. 1180).

Print Friendly, PDF & Email