CEZAMAT wybrał Budimex

Jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę i wyposażenie laboratorium centralnego CEZAMAT (Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii) w Warszawie została wybrana oferta Budimeksu. Wartość kontraktu wynosi blisko 340 mln zł brutto. W przetargu uczestniczyło jeszcze konsorcjum IDS-Bud i Korporacji Altis-Holding z Ukrainy. Realizacja zadania ma nastąpić w ciągu 2 lat. Zamawiającym jest konsorcjum CEZAMAT, którego koordynatorem jest Politechnika Warszawska. Wśród członków konsorcjum znajdują się Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna oraz pięć instytutów: Chemii Fizycznej PAN; Fizyki PAN; Podstawowych Problemów Techniki PAN; Technologii Materiałów Elektronicznych; Wysokich Ciśnień PAN. Centralne laboratorium badawcze będzie składać się z kompleksu laboratoriów przy ul. Poleczki. Będzie wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę technologiczną i pomiarową, znajdującą się w pomieszczeniach zapewniających najlepsze warunki techniczne do prowadzenia badań z zakresu tzw. „wysokich technologii”.
Print Friendly, PDF & Email