Cena to już nie najważniejsze kryterium przy przetargach

Sejm przyjął nowelizację ustawy o przetargach publicznych. Oczekiwaną zmianą jest usunięcie kryterium ceny jako najważniejszego przy przetargach. Do tej pory to właśnie cena decydowała w ponad 90% o wygraniu przetargu. Często jednak okazywało się, że np. zakupiony w drodze przetargu sprzęt o najniższej cenie był drogi w późniejszej eksploatacji z powodu wysokich kosztów serwisowania i materiałów eksploatacyjnych.

Kolejną zmianą jest możliwość wymagania od wykonawcy zatrudniania pracowników na umowy o pracę, a nie umowy-zlecenia. Jeśli umowa o pracę zawarta byłaby na dłużej niż 12 miesięcy, wówczas możliwe byłoby waloryzowanie wynagrodzeń.

Uregulowano też system analizy zjawiska rażąco niskiej ceny, wskazując sytuacje, w których zamawiający musi przeprowadzić taką analizę. Wprowadzono również część poprawek zgłoszonych przez Senat.

 

Print Friendly, PDF & Email