Budowa Geocentrum prawie na finiszu

 

Geocentrum jest ośrodkiem edukacyjno – badawczym we Wrocławiu, który został zaprojektowany przez APA Kuryłowicz & Associates, a zostanie oddany do użytku w pierwszej połowie 2013 roku. Inwestorem jest Politechnika Wrocławska, natomiast generalnym wykonawcą jest firma Kajima Poland.

Trochę ponad rok po rozpoczęciu prac wykonawczych, 6 marca na inwestycji zawisła wiecha.

Geocentrum powstało, by łączyć zwiększenie innowacyjności i wspomagania technologii oraz technik gospodarczych istotnych dla województwa oraz funkcje dydaktyczne. Obiekt będzie nowoczesnym centrum badawczym wspomagającym zarządzanie, jak również będzie ośrodkiem kształcącym, wyposażonym w sale wykładowe i seminaryjne oraz bibliotekę wydziałową. Znajdować się tam będą trzy obecne wydziały tj. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Wydział Mechaniczno-Energetyczny. Studenci będą mogli kształcić się na trzech stopniach: inżynierskim, magisterskim i doktoranckim.

Będzie się tam znajdować także kompleks laboratoriów z nowoczesnym sprzętem badawczym i komputerowym, przeznaczonym dla kadry profesorskiej.

Całkowity koszt budowy Geocentrum to blisko 70 mln złotych. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznaczył na realizację ponad 46 mln złotych unijnej dotacji. Warto zaznaczyć, że inwestor – Politechnika Wrocławska ubiega się o dofinansowanie budowy z budżetu państwa w wysokości ok. 21 mln złotych, a pozostałą kwotę pokryje ze środków własnych. Roboty budowlane prowadzone przez Kajima Poland mają zakończyć się w pierwszej połowie 2013 roku.


Print Friendly, PDF & Email