W branży budowlanej czerwiec kolejnym słabym miesiącem

W środę Główny Urząd Statystyczny przekazał informację, że produkcja w budownictwie w czerwcu 2013 r. w stosunku do roku poprzedniego spadła we wszystkich działach . Spadek produkcji w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej wyniósł 20,8 procent, w podmiotach, gdzie podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków 20,2 procent, natomiast w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi 11,3 procent. Robiąc zestawienie z majem we wszystkich działach budownictwa odnotowano wzrost produkcji. Analizując i podsumowując pierwsze półrocze 2013 r,  produkcja budowlano-montażowa była o 21,5 procent niższa niż w analogicznym okresie 2012 roku.

Print Friendly, PDF & Email