Banki strefy euro otrzymają ogromne wsparcie

Ekonomiści ankietowani przez agencję Bloomberga są zdania, że w ramach operacji TLTRO Europejski Bank Centralny pożyczy na preferencyjnych warunkach bankom komercyjnym około 700 mld euro.
W ramach tego programu banki ze strefy euro będą mogły pożyczyć od EBC nie więcej niż 7% skumulowanej kwoty kredytów udzielonych na rzecz niefinansowego sektora prywatnego strefy euro (oprócz kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych).
Pieniądze będzie trzeba oddać najpóźniej we wrześniu 2018 roku. Oprocentowanie będzie stałe i równe stopie operacji refinansującej (aktualnie 0,15%) powiększonej o  marżę w wysokości 10 punktów bazowych. Odsetki będą płatne dopiero przy spłacie pożyczki.
Wynika z tego, że banki strefy euro będą miały możliwość pożyczenia setek miliardów euro po prawie zerowym koszcie.
Powinno to odroczyć problemy tego sektora nawet do 2018 roku.

Print Friendly, PDF & Email